Ämnen
Öppna jämförelser Jämställdhet - 2016 i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-413-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-413-7
Utgivningsdag:2016-09-06
Serie:Öppna jämförelser

Öppna jämförelser Jämställdhet - 2016

En grundläggande rättighet
Info:
Med Öppna jämförelser Jämställdhet finns för första gången en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsvillkor och servicen till invånarna.

I den tryckta rapporten finns tyvärr ett antal fel, som kommenteras i bifogat rättelseblad.
125 kr
Antal: 
Artnr:
7585-413-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2012
Denna rapport är den femte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans m...
Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012
I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och ...
140 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2008
Denna rapport är den första i ordningen som SKLpublicerar inom området trygghet och...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar d...
Andra har också visat intresse för:
Heltid - en del av helheten
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landstin...
5 kr
Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting
Mellan 2008 och 2013 har ett 70-tal kommuner, landsting och andra organisationer deltagit i en s&#...
40 kr
(O)jämställdhet i hälsa och vård
Alla människor har rätt att få en god vård, oavsett kön. Men vården ...
95 kr
Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet
Vad är framgångsfaktorer och framtida utvecklingsområden för ett hållbart...
75 kr