Ämnen
Öppna jämförelser Jämställdhet - 2016 i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-413-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-413-7
Utgivningsdag:2016-09-06
Serie:Öppna jämförelser

Öppna jämförelser Jämställdhet - 2016

En grundläggande rättighet
Info:
Med Öppna jämförelser Jämställdhet finns för första gången en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsvillkor och servicen till invånarna.

I den tryckta rapporten finns tyvärr ett antal fel, som kommenteras i bifogat rättelseblad.
125 kr
Antal: 
Artnr:
7585-413-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2012
Denna rapport är den femte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans m...
Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012
I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och ...
140 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2008
Denna rapport är den första i ordningen som SKLpublicerar inom området trygghet och...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar d...
Andra har också visat intresse för:
Heltid - en del av helheten
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landstin...
5 kr
Leda för Resultat
I denna handbok beskrivs på ett handfast och tillgängligt sätt hur ledningen kan le...
75 kr
Göra jämlikt är att göra skillnad - vägledning för jämlik ledning och styrning
Alla människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och f...
100 kr
Vägval för socialtjänsten - underlag för omvärldsanalys
Kraven är stora på kommunernas socialtjänst när det gäller anpassningen t...
30 kr