Ämnen
Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-236-2)
ISBN-nummer:978-91-7585-236-2
Utgivningsdag:2015-03-31

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Utvecklingsinsatser för en stärkt cancervård
Info:
Regeringen beslutade 2014-05-28 stödja SKLs och Regionala cancercentrum i
samverkans arbete med att ta fram kunskapsunderlag i form av nationella
vårdprogram, implementera nationellt framtagen kallelse för mammografi- och
cervixcancerscreening samt utveckla nätverksbildning inom patologi.
Rapporten redovisar de aktiviteter som genomförts av SKL och RCC i
samverkan inom de tre insatsområden som var angivna i regeringens beslut.
Artnr:
7585-236-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...