Ämnen
Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-236-2)
ISBN-nummer:978-91-7585-236-2
Utgivningsdag:2015-03-31

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Utvecklingsinsatser för en stärkt cancervård
Info:
Regeringen beslutade 2014-05-28 stödja SKLs och Regionala cancercentrum i
samverkans arbete med att ta fram kunskapsunderlag i form av nationella
vårdprogram, implementera nationellt framtagen kallelse för mammografi- och
cervixcancerscreening samt utveckla nätverksbildning inom patologi.
Rapporten redovisar de aktiviteter som genomförts av SKL och RCC i
samverkan inom de tre insatsområden som var angivna i regeringens beslut.
Artnr:
7585-236-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämf...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 oc...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...