Ämnen
Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-236-2)
ISBN-nummer:978-91-7585-236-2
Utgivningsdag:2015-03-31

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Utvecklingsinsatser för en stärkt cancervård
Info:
Regeringen beslutade 2014-05-28 stödja SKLs och Regionala cancercentrum i
samverkans arbete med att ta fram kunskapsunderlag i form av nationella
vårdprogram, implementera nationellt framtagen kallelse för mammografi- och
cervixcancerscreening samt utveckla nätverksbildning inom patologi.
Rapporten redovisar de aktiviteter som genomförts av SKL och RCC i
samverkan inom de tre insatsområden som var angivna i regeringens beslut.
Artnr:
7585-236-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Ekonomirapporten, oktober 2017
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skat...
100 kr
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med b...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...