Ämnen
Myter och fakta om vården i Sverige i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (978-91-7585-121-1)
Myter och fakta om vården i Sverige
ISBN-nummer:978-91-7585-121-1
Utgivningsdag:2014-06-30
Serie:Myter och fakta

Myter och fakta om vården i Sverige

Info:

Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv
debatt om den svenska vården.

I debatten om vården är de negativa bilderna i majoritet och får stort medialt
utrymme. Vi vet, och kan belägga med fakta, att vi har en vård i världsklass!
Sverige är oförändrat ett av de allra bästa länderna att bli sjuk och gammal i.
Vi har mycket goda medicinska resultat, och vi har höga resultat i mätningar
av patienternas upplevelser av vården. Den positionen ska vi slå vakt om. Vi
ska inte ha en förtroendekris för vården.

Med den här skriften vill vi bidra till en diskussion och en bild som skapar det
förtroende som vården förtjänar.

0 kr
Antal: 
Artnr:
978-91-7585-121-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
När en skada inträffat i vården - Vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal
Den nya patientsäkerhetslagen kräver att en patient som drabbas av en vårdskada sna...
5 kr
Vägledning - ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Denna vägledning från Sveriges Kommuner och Landsting vill bidra till att underl...
50 kr
Patientsäkerhet och arbetsmiljö
Denna vägledning vill bidra till att det systematiska arbetet med patientsäkerhet och ar...
50 kr
Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger (Broschyr)
Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i\...
50 kr