Ämnen
Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-306-2)
ISBN-nummer:978-91-7585-306-2
Utgivningsdag:2015-11-19
Serie:Medborgardialog

Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor

En studie av SKL:s utvecklingsarbete
Info:
Rapporten redovisar en studie av SKL:s utvecklingsarbete kring medborgardialog om komplexa samhällsfrågor. Två medborgardialoger har studerats:

• dialogarbete kring skolan i Upplands Väsby
• medborgardialog om romsk inkludering i Göteborg

Rapporten presenterar djupintervjuer med två erfarna processledare. Den diskuterar på vilket sätt medborgardialogen kan formas så att den bidrar till demokratisk och effektiv hantering av komplexa och omstridda samhällsfrågor. Dessutom formuleras en rad rekommendationer för det fortsatta arbetet med medborgardialog om komplexa samhällsfrågor.

Studien har genomförts av Alexander Hellquist och Martin Westin på Swedesd vid Uppsala universitet.
0 kr
Artnr:
7585-306-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Medborgardialog som del i styrprocessen
Om medborgardialogen ska vara en naturlig del i styrprocesser och verksamhetsutveckling visar inte...
10 steg för dialog vid konflikter
Förtroendevalda och tjänstemän i kommuner/landsting ställs av och till inf&oum...
Magasinet medborgardialog - sju exempel på dialog och delaktighet
I magasinet medborgardialog delar sex kommuner och ett landsting med sig av sina erfarenheter krin...
SALAR Democracy Forum
In this e-book you will find presentations of the discussions from Democracy Forum. Democracy foru...
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr