Ämnen
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: en kunskapsöversikt i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-177-9)
ISBN-nummer:978-91-7164-177-9
Utgivningsdag:2006-09-11

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: en kunskapsöversikt

Info:

Skriften är en kunskapsöversikt och tänkt att fungera som en kunskapsbank och ett verktyg som kan inspirera och vägleda vidare arbete. Skriften syftar till att täcka in hela bredden av problemkomplexet mäns våld mot kvinnor i nära relationer - från våldets utbredning och former, samhällets ansvar, våldets orsaker samt möjligheter att arbeta förebyggande. I skriften presenteras också ett antal goda exempel på framgångsrikt arbete för kvinnofrid.

Vid fler än 100 ex: 100 kr."

Köp 10 st eller fler för 100 kr/st
Köp 20 st eller fler för 80 kr/st
120 kr
Antal: 
Artnr:
7164-177-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...