Ämnen
Män i förskolan: En kunskapsöversikt i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-293-5)
ISBN-nummer:978-91-7585-293-5
Utgivningsdag:2015-10-06

Män i förskolan: En kunskapsöversikt

Info:
Den här kunskapsöversikten utgör en genomgång av den befintliga
forskningen inom området män i förskolan. Fokus i kunskapsöversikten är på de senaste 10-15 årens forskning inom det pedagogiska och genusvetenskapliga forskningsområdena. Syftet med översikten är att ge en översikt över den aktuella kunskapen inom området som en vägledning för arbetet. Målgruppen är arbetsgivare, skolhuvudmän och andra intresserade.
Artnr:
7585-293-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...