Ämnen
Män i förskolan: En kunskapsöversikt i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-293-5)
ISBN-nummer:978-91-7585-293-5
Utgivningsdag:2015-10-06

Män i förskolan: En kunskapsöversikt

Info:
Den här kunskapsöversikten utgör en genomgång av den befintliga
forskningen inom området män i förskolan. Fokus i kunskapsöversikten är på de senaste 10-15 årens forskning inom det pedagogiska och genusvetenskapliga forskningsområdena. Syftet med översikten är att ge en översikt över den aktuella kunskapen inom området som en vägledning för arbetet. Målgruppen är arbetsgivare, skolhuvudmän och andra intresserade.
Artnr:
7585-293-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämf...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 oc...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...