Ämnen
Män i förskolan: En kunskapsöversikt i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-293-5)
ISBN-nummer:978-91-7585-293-5
Utgivningsdag:2015-10-06

Män i förskolan: En kunskapsöversikt

Info:
Den här kunskapsöversikten utgör en genomgång av den befintliga
forskningen inom området män i förskolan. Fokus i kunskapsöversikten är på de senaste 10-15 årens forskning inom det pedagogiska och genusvetenskapliga forskningsområdena. Syftet med översikten är att ge en översikt över den aktuella kunskapen inom området som en vägledning för arbetet. Målgruppen är arbetsgivare, skolhuvudmän och andra intresserade.
Artnr:
7585-293-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016
För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen...
150 kr
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2016
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar f...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr