Ämnen
Ledning av delad entreprenad : för- och nackdelar med construction management i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (5109)
Utgivningsdag:2007-06-11
Serie:FoU-fonden för fastighetsfrågor

Ledning av delad entreprenad : för- och nackdelar med construction management

Info:

Construction management (CM) innebär att ett konsultföretag, på förtroendebasis åt byggherre/beställare, svarar för upphandling av projekteringstjänster och entreprenader, platsledning och samordning. CM-företaget företräder beställarna utan att ta eget ekonomiskt eller tekniskt ansvar för projektutfallet.

Beställarna är kontraktspart med entreprenörerna, inte CM-företagen. På det här viset blir de stora generalentreprenörerna överflödiga. CM-företagen köper erforderliga entreprenadarbeten direkt av utförandeentreprenörerna och står för platsledning och samordning.    

Denna broschyr beskriver CM som koncept och metod, och ger en översiktlig bedömning av uppläggets för- och nackdelar för offentlig sektor. Vår förhoppning är att den ska ge beslutsfattare vägledning vid beslut om CM ska användas i visst projekt eller ej.

Artnr:
5109
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Bra luft i skolan : om ventilationens betydelse för inneklimatet i Mölndals skolor
Det finns inga enkla tumregler för hur man kan åstadkomma bra inneklimat. I Mölndals kommun har de...
Äldreboende : ett försök till helhetssyn
I samband med planering av äldreboende – såväl framtida behov, utformning och lokalisering, som ut...
Facility management i praktiken : med en studie av fem offentliga organisationers erfarenheter av FM
Begreppet Facility management (FM) är ett sätt att se på hur en fysisk arbetsplats (faciliteterna)...
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info