Ämnen
Leda för Resultat i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-044-3)
ISBN-nummer:978-91-7585-044-3
Utgivningsdag:2014-02-10
Serie:Leda för resultat

Leda för Resultat

Resultatstyrt förbättringsarbete
Info:

I denna handbok beskrivs på ett handfast och tillgängligt sätt hur ledningen kan leda, styra och följa upp förbättringsarbete i sin verksamhet. Författare är Marianne Olsson, processledare i utvecklingsprogrammet Leda för Resultat.

Marianne har gedigen erfarenhet som chef och ledare samt som stödfunktion i olika befattningar och kan därför tala ur egen praktik och utifrån den kunskap som samlats under genomförandet av utvecklingsprogrammet.

Köp 10 st eller fler för 50 kr/st
Köp 50 st eller fler för 35 kr/st
75 kr
Antal: 
Artnr:
7585-044-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Leda för Resultat 2012-2013
I denna rapport presenteras en uppföljning av SKLs utvecklingsprogram Leda för Resultat, omgång II...
Leda för Resultat IV
I denna skrift kan du ta del av korta sammanfattningar av utvecklingsarbeten som gjordes i utveckl...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Barns och ungas hälsa i Sverige
Barns och ungas hälsa utvecklas i positiv riktning inom flera områden idag samtidigt som hälsoklyf...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...