Ämnen
Leda för Resultat IV i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-187-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-187-7
Utgivningsdag:2015-01-23
Serie:Leda för resultat

Leda för Resultat IV

Info:
I denna skrift kan du ta del av korta sammanfattningar av utvecklingsarbeten som gjordes i utvecklingsprogrammet Leda för Resultat 2013 - 2014. I programmet deltog 32 kommuner som har arbetat med att utveckla sin verksamhet och i skriften finns alla socialtjänstens områden representerade. Kommunerna är spridda från längst upp i norr till längst ner i söder och är både stora och små. Vår ambition är att sprida deras erfarenheter och inspirera till fortsatt utvecklingsarbete!
Artnr:
7585-187-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Leda för Resultat
I denna handbok beskrivs på ett handfast och tillgängligt sätt hur ledningen kan le...
75 kr
Leda för Resultat 2012-2013
I denna rapport presenteras en uppföljning av SKLs utvecklingsprogram Leda för Resultat, omgång II...
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr