Ämnen
Lättare sagt än gjort: uppföljning av kommunala konkurrensprogram i åtta kommuner i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-504-3)
ISBN-nummer:978-91-7164-504-3
Utgivningsdag:2010-02-15

Lättare sagt än gjort: uppföljning av kommunala konkurrensprogram i åtta kommuner

Info:
Det finns idag ett allt större intresse hos kommuner för konkurrensutsättning av sina verksamheter. Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner. Ett konkurrensprogram är ett politiskt antaget dokument som reglerar hanteringen vid upphandling i konkurrens och ibland även hur ; konkurrensprövningen av den egna verksamheten ska gå till.

Denna skrift bygger på erfarenheter från åtta kommuner som beslutat om ett konkurrensprogram eller en policy. Telefonintervjuer är genomförda med politiker och tjänsteman i följande kommuner; Enköping, Nordmaling, Nyköping, Mjölby, Skövde, Tyresö, Vetlanda och Ystad. ; Skriften ska förhoppningsvis kunna användas som stöd och hjälp till politiker och tjänstemän i kommuner i deras arbete med att utveckla hanteringen vid konkurrensutsättning.
Artnr:
7164-504-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info