Ämnen
Lärande uppföljning för jämställda verksamheter - Handledning i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-665-1)
ISBN-nummer:978-91-7164-665-1
Utgivningsdag:2011-04-08

Lärande uppföljning för jämställda verksamheter - Handledning

Info:
Denna skrift om lärande uppföljning riktar sig framför allt till verksamheter som redan har jämställdhetsmål och som har bedrivit ett konkret arbete för att nå dem. Den kan även ses som ett komplement till verktyget makEQuality som används för att redovisa, följa upp och förbättra jämställdhetsarbete.

Lärande uppföljning ger ytterligare möjligheter att utvärdera jämställdhetsarbetet – men kräver också lite mer kunskap av sina användare. Det är en kvalitativ metod för dig som redan kommit en bit på väg i ditt arbete med jämställdhetsintegrering.
Artnr:
7164-665-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr