Ämnen
Kortare väntetider i cancervården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-402-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-402-1
Utgivningsdag:2016-06-03

Kortare väntetider i cancervården

Delrapport om överenskommelse 2016, cancerstrategin
Info:
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutade i december 2015 om en överenskommelse för 2016 med målet att förbättra tillgängligheten inom cancervården.

Överenskommelsen är andra steget i en fyraårig satsning för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta under 2016 är att fortsätta införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp.
0 kr
Artnr:
7585-402-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämf...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 oc...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...