Ämnen
Kortare väntetider i cancervården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-402-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-402-1
Utgivningsdag:2016-06-03

Kortare väntetider i cancervården

Delrapport om överenskommelse 2016, cancerstrategin
Info:
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutade i december 2015 om en överenskommelse för 2016 med målet att förbättra tillgängligheten inom cancervården.

Överenskommelsen är andra steget i en fyraårig satsning för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta under 2016 är att fortsätta införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp.
0 kr
Artnr:
7585-402-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016
För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen...
150 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2016
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar f...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr