Ämnen
Konkurrens på kommunala villkor : om konkurrensutsättning och gränsen mellan marknad och byråkrati : en översikt i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7289-094-0)
ISBN-nummer:91-7289-094-0
Utgivningsdag:2002-08-27

Konkurrens på kommunala villkor : om konkurrensutsättning och gränsen mellan marknad och byråkrati : en översikt

Info:

Konkurrensutsättning och alternativa driftsformer finns numer i många kommuner. Som offentlig organisation har kommunen särskilda villkor att rätta sig efter. Hur kan en kommun dra nytta av marknaden, hitta idéer till förnyelse, och samtidigt gagna värden som kvalitet, likabehandling och medborgarinsyn? Å ena sidan finns förväntningar om kostnader, kvalitet, valfrihet, förnyelse och nya idéer. Å andra sidan finns farhågor om bristande insyn, segregation och vinstmotiv.

I Konkurrens på kommunala villkor presenterar Fredrik Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, forskning, utredningar och erfarenheter från andra länder. Här finns bland annat en idé om s.k. relationskontrakt som ett sätt att hantera kombinationen av mjuk verksamhet och konkurrensutsättning.

Artnr:
7289-094-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info