Ämnen
Kommunallagen med kommentarer och praxis : femte upplagan 2011 i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7345-224-3)
ISBN-nummer:978-91-7345-224-3
Utgivningsdag:2011-03-23

Kommunallagen med kommentarer och praxis : femte upplagan 2011

Info:

I denna femte utgåva av Kommunallagen med kommentarer och praxis redovisas lagändringar som trätt i kraft den 1 januari 2011, och praxis fram till och med november 2010.

Syftet med den nya utgåvan är liksom med de tidigare att redovisa innehållet i förarbeten och i rättspraxis, men även att ge en översiktlig bild av kommunallagens förhållande till annan lagstiftning som berör kommuner, landsting och regioner. Praktiska tolkningsproblem som författarna haft att ta ställning till i det dagliga juridiska arbetet inom kommunalrätten redovisas också.

Denna bok riktar sig till förtroendevalda och anställda i kommuner, landsting och regioner,till förvaltnings- domstolar och statliga myndigheter, till utbildningen i förvaltningsrätt och till den kommunalt intresserade allmänheten.

Denna produkt beställer du via SKL Kommentus webbutik.

Köp 5 st eller fler för 469 kr/st
Köp 10 st eller fler för 399 kr/st
549 kr
Artnr:
7345-224-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr