Ämnen
Kommunal kravverksamhet i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-567-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-567-7
Utgivningsdag:2017-10-02

Kommunal kravverksamhet

Handbok om kravhantering i kommuner och landsting
Info:
Ett hjälpmedel i kommunernas dagliga kravverksamhet.
0 kr
Artnr:
7585-567-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr