Ämnen
Kommunal IT i samverkan : juridiska förutsättningar för olika samverkansformer i gruppen E-samhället hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-052-5)
ISBN-nummer:91-7164-052-5
Utgivningsdag:2005-06-22

Kommunal IT i samverkan : juridiska förutsättningar för olika samverkansformer

Info:

Bredbandsutbyggnad med statliga stödmedel har inneburit att kommuner tagit på sig ett ansvar för IT-infrastruktur och i vissa fall även för drift och underhåll. Detta innebär en avsevärd förändring av kommunernas roll och arbetssätt som ställer behovet och värdet av samverkan med både offentliga och privata aktörer i fokus.

I denna skrift belyses de juridiska förutsättningarna för samverkan kring IT, främst utifrån de perspektiv som bredbandsutbyggnaden respektive arbetet med e-förvaltning ger. Samverkan inom kommunal sektor sker idag kring många andra frågor än IT och skriften är naturligtvis tillämplig även i dessa sammanhang.

Det framförs i den allmänna debatten då och då att regelverket inte stödjer utan rent av hindrar kommuner och landsting att samverka som dom skulle vilja. Detta brukar följas av krav på förändringar. Även om vi i denna skrift valt att inte problematisera alltför mycket, så menar vi att det krävs både kunskap om nuvarande regelverk och förståelse för de nya förutsättningar som IT-utvecklingen ger för att föra en aktiv debatt kring behovet av att anpassa regelverk till nya samhälleliga förutsättningar. Vi hoppas att vi med denna skrift kan underlätta dialogen mellan företrädare för juridisk expertis och företrädare för olika IT-kunskaper för att hitta nya vägar för verksamhetsutveckling genom samverkan.

Artnr:
7164-052-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016
För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen...
150 kr
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2016
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar f...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr