Ämnen
Jämlik vård och hälsa i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-335-2)
Jämlik vård och hälsa
ISBN-nummer:978-91-7585-335-2
Utgivningsdag:2016-07-06

Jämlik vård och hälsa

Info:
Eftersom hälsan inte är jämlikt fördelad bör en sjukvård som strävar efter att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen prioritera de som har störst behov. Inom SKL pågår arbeten inom olika områden för en mer jämlik vård och hälsa. Det handlar om metodstöd i form av öppna jämförelser, framtagande av kunskapsunderlag så att den vård som bedrivs ska baseras på samma kunskap, framtagande av riktlinjer. Det handlar också om att möta individens behov och om att göra olika.
0 kr
Artnr:
7585-335-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämf...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 oc...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...