Ämnen
IT i kommunal vård och omsorg : strategi, handlingsplan och organisation för nationell samordning i gruppen E-samhället hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-344-5)
ISBN-nummer:978-91-7164-344-5
Utgivningsdag:2008-04-23

IT i kommunal vård och omsorg : strategi, handlingsplan och organisation för nationell samordning

Info:

Kommunerna står inför uppgiften att utveckla sin vård och omsorg för att anpassa den till medborgarnas krav på ökad insyn och större inslag av valmöjligheter. Kommunernas vård och omsorgstjänster ska också fungera tillsammans med landstingets och privata vårdgivares tjänster.

I strategin och handlingsplanen som beskrivs i denna skrift, föreslås därför en IT-samverkan mellan kommunerna med länet/regionen som bas. Vidare föreslås ett ökat nationellt samarbete mellan kommunerna för att tillsammans med övriga aktörer, utveckla och förbättra informationsförsörjningen inom vården och omsorgen genom IT-stöd.

Köp 5 st eller fler för 75 kr/st
135 kr
Artnr:
7164-344-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Ekonomirapporten, maj 2017
Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i ...
100 kr