Ämnen
IT i kommunal vård och omsorg : strategi, handlingsplan och organisation för nationell samordning i gruppen E-samhället hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-344-5)
ISBN-nummer:978-91-7164-344-5
Utgivningsdag:2008-04-23

IT i kommunal vård och omsorg : strategi, handlingsplan och organisation för nationell samordning

Info:

Kommunerna står inför uppgiften att utveckla sin vård och omsorg för att anpassa den till medborgarnas krav på ökad insyn och större inslag av valmöjligheter. Kommunernas vård och omsorgstjänster ska också fungera tillsammans med landstingets och privata vårdgivares tjänster.

I strategin och handlingsplanen som beskrivs i denna skrift, föreslås därför en IT-samverkan mellan kommunerna med länet/regionen som bas. Vidare föreslås ett ökat nationellt samarbete mellan kommunerna för att tillsammans med övriga aktörer, utveckla och förbättra informationsförsörjningen inom vården och omsorgen genom IT-stöd.

Köp 5 st eller fler för 75 kr/st
135 kr
Artnr:
7164-344-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämf...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 oc...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...