Ämnen
Internetbehandling - implementering av internetbaserad KBT i hälso- och sjukvården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-952-2)
ISBN-nummer:978-91-7164-952-2
Utgivningsdag:2013-05-17

Internetbehandling - implementering av internetbaserad KBT i hälso- och sjukvården

Info:
Internetbaserad KBT-behandling har funnits i snart fjorton år och intresset för denna typ av behandling ökar. Här är en rapport som ger landsting och vårdgivare information om vad de behöver tänka på och förbereda inför en start av sådan verksamhet. Rapporten förmedlar erfarenheter från såväl offentliga som privata verksamheter liksom från specialiserad vård och primärvård.
Artnr:
7164-952-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Ekonomirapporten, oktober 2017
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skat...
100 kr
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med b...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...