Ämnen
Innovationslabb för samhällsutveckling i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-478-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-478-6
Utgivningsdag:2017-05-31

Innovationslabb för samhällsutveckling

Info:
I kommunhus, regeringskanslier och parlament världen över finns en ökande insikt om att det behövs annorlunda och bättre sätt att arbeta med uppdragen från väljare och medborgare när samhälls¬ut-maningar¬na blir mer komplexa och budgetar pressas. Ett uttryck för denna utveckling är innovationslabb med uppdrag att pröva nya metoder och arbetsformer inom regeringskanslier, städer och regioner. I skriften beskrivs åtta innovationslabb från Danmark, USA, Kanada, Frankrike, Storbritannien, Förenta nationerna och EU-kommissionen.
Syftet med skriften är att ge en bild av utvecklingen av innovationslabb i olika delar av världen och inspirera till motsvarande utveckling i Sverige.
0 kr
Artnr:
7585-478-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr