Ämnen
Information till alla? En uppföljande granskning 2013 i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-000-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-000-9
Utgivningsdag:2013-10-23

Information till alla? En uppföljande granskning 2013

Info:
Informationen till medborgarna har fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. Fler söker informationen via internet och förväntas hitta information och svar på sina frågor på kommunens webbplats. Många menar dessutom att kommunens webbplats är kommunens ansikte utåt, som skapar en image av kommunens verksamhet och resultat.

Under 2009 gjordes den första mätningen av ett externt team studenter på uppdrag av SKL. Detta är den femte uppföljningen som vi gör och vi ser stadiga förbättringar för varje år.

Tabeller och jämförelser mellan åren
Artnr:
7585-000-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr