Ämnen
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-514-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-514-1
Utgivningsdag:2017-02-16

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården
Info:
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Befolkningens syn på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra landstingens och regionernas verksamhet. Hälso- och sjukvårdsbarometern har utvecklats utifrån tidigare Vårdbarometern och har från och med 2016 ett nytt upplägg med en mixad datainsamlingsmetod.

Undersökningen har genomförts i samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
0 kr
Artnr:
7585-514-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Ekonomirapporten, maj 2017
Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i ...
100 kr
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016
För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen...
150 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...