Ämnen
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-514-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-514-1
Utgivningsdag:2017-02-16

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården
Info:
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Befolkningens syn på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra landstingens och regionernas verksamhet. Hälso- och sjukvårdsbarometern har utvecklats utifrån tidigare Vårdbarometern och har från och med 2016 ett nytt upplägg med en mixad datainsamlingsmetod.

Undersökningen har genomförts i samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
0 kr
Artnr:
7585-514-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr