Ämnen
Kvinnor och män i hjärt- och kärlsjukvården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-112-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-112-9
Utgivningsdag:2014-06-12

Kvinnor och män i hjärt- och kärlsjukvården

Info:
SKL samlar varje år in statistik i olika former. Den här rapporten belyser hjärt- och kärlsjukvården i den slutna somatiska vården utifrån KPP-data år 2012 för kvinnor och män. Vilka skillnader finns mellan kvinnornas och männens vårdtillfällen, kostnader, medelvårdtider och åtgärder för hjärt- och kärlsjukvården? Av de tio vanligast förekommande diagnosgrupperna inom slutenvården för kvinnor och män valdes de fyra ut som var gemensamma för båda könen och fanns inom hjärt- och kärlsjukvården. Dessa diagnos¬grupper är: förmaksflimmer och förmaks-fladder, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke.
Artnr:
7585-112-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info