Ämnen
KPP Psykiatri 2013 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-211-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-211-9
Utgivningsdag:2015-01-12

KPP Psykiatri 2013

Info:
Rapporten visar på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården. Här redovisas kostnader uppdelade per vårdform, kön, ålder och diagnosgrupp som bedrivs inom de 9 landsting som lämnar uppgifter till SKL:s nationella KPP-databas. Rapporten fokuserar på den allmänpsykiatriska vården för vuxna 2013. För 4 landsting görs även ett försök att beskriva den psykiatriska vården utifrån 5 olika episod-grupper samt en tidsserieanalys för perioden 2009-2013. Avslutningsvis presenteras uppgifter kring återinläggning av schizofrenipatienter.
Artnr:
7585-211-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info