Ämnen
Hälsa, arbete och kön: kompendium i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-294-3)
ISBN-nummer:978-91-7164-294-3
Utgivningsdag:2007-10-25

Hälsa, arbete och kön: kompendium

Info:
Detta är ett arbetsmaterial för medarbetare i kommuner och landsting som skildrar hur arbets- och livsvillkor samt hälsa ser ut för kvinnor och män i Sverige idag. Materialet är en utgångspunkt för att öka kunskapen och medvetenheten om jämställdhetsfrågor i vård, omsorg, behandling och bemötande. Det riktar sig till dig som medarbetare eller chef som vill komma igång med diskussioner utifrån din arbetsplats villkor och kan användas vid arbetsplatsträffar, utbildningar aoch jämställdhetsarbete. ; Kompendiet är en ny, uppdaterad version. Det kan antingen läsas som en bok eller användas som grund för urbildning och diskussion på arbetsplatsen. I kompendiet finner du även förslag till diskussionsfrågor.
Artnr:
7164-294-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr