Ämnen
Hälsa, arbete och kön: handledning i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7188-813-6)
ISBN-nummer:91-7188-813-6
Utgivningsdag:2004-11-22

Hälsa, arbete och kön: handledning

Info:
"Jämställdhet har en fundamental betydelse för mig som individ, som familjemedlem, på jobbet och i samhället. ; Hälsa, Arbete & Kön är ett arbetsmaterial för medarbetare i kommuner och landsting som skildrar hur arbets- och livsvillkor samt hälsan ser ut för kvinnor och män i Sverige i dag. Det visar också på de betydelser vi tillskriver kvinnlighet och manlighet, som vi bär med oss antingen vi vill eller inte. Materialet är en utgångspunkt för att öka kunskapen och medvetenheten om jämställdhetsfrågor i vård, omsorg, behandling och bemötande. Det riktar sig till dig som medarbetare eller chef som vill komma igång med diskussioner utifrån din arbetsplats villkor och kan användas vid arbetsplatsträffar, utbildningar och jämställdhetsarbete. ; Handledningen innehåller förslag på upplägg för arbetsplatsträffar, diskussionsfrågor värderingsövningar, uppföljningsprotokoll samt ordlista och fördjupningsmaterial."
20 kr
Artnr:
7188-813-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Ekonomirapporten, maj 2017
Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i ...
100 kr