Ämnen
Hållbart resande i praktiken (TRAST) i gruppen Miljö hos SKL Fastigheter och Service AB (7345-250-2)
ISBN-nummer:978-91-7345-250-2
Serie:TRAST - Trafik för en attraktiv stad

Hållbart resande i praktiken (TRAST)

Info:

Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus. ; Det finns både intresse och vilja i kommunerna att arbeta för ett minskat transportbehov och energieffektivare transporter. Ändå görs idag långt ifrån tillräckligt. Och än värre: planeringsinriktningen ger ofta fler och längre motoriserade transporter, inte färre. Här behövs både nya synsätt och nya åtgärder.

Syftet med denna idéskrift är att inspirera till att arbetet med hållbart resande tydligare inordnas i den ordinarie trafik- och stadsplaneringen, för att förverkliga den potential som finns. Syftet är också att inspirera och stimulera till förändrade arbetssätt. Boken vänder sig till såväl beslutsfattare som dem som jobbar praktiskt med hållbart resande. I boken beskrivs goda exempel från flera kommuner.

Köp 5 st eller fler för 159 kr/st
Köp 10 st eller fler för 119 kr/st
199 kr
Antal: 
Artnr:
7345-250-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Handbok för godstransporter (TRAST)
Verktyg för pålitliga och hållbara transporter. ; Kommunen har ett starkt intresse ...
249 kr
Effekter av trafikstrategier (TRAST)
Trafikstrategin är ett inriktningsdokument som ska vägleda kommunen i dess prioriteringa...
75 kr
TRAST-guiden
TRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, ...
199 kr
Kol-TRAST - planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik
En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för ...
375 kr
Andra har också visat intresse för:
Trafiksäkra staden
För att stödja Sveriges 290 kommuner i trafiksäkerhetsarbetet så har Sveriges ...
250 kr
TRAST-guiden
TRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, ...
199 kr
Gångbar stad
Insikten om att vi måste öka andelen som går och cyklar i våra
städer och tätorter har blivit all...
200 kr
Trafik för en attraktiv stad
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (trast) är att foga in trafiksystemet i sitt sam...
100 kr