Ämnen
Göra jämlikt är att göra skillnad - vägledning för jämlik ledning och styrning i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-734-4)
ISBN-nummer:978-91-7164-734-4
Utgivningsdag:2011-11-14

Göra jämlikt är att göra skillnad - vägledning för jämlik ledning och styrning

Info:
Alla människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och få liknande tillgång till välfärdstjänster och service. Lika till alla” leder dock inte till jämlikhet. Rapporter från bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har visat på att utbudet inte når alla invånare på ett likvärdigt sätt.

I Göra jämlikt är att göra skillnad presenteras en modell för ökad jämlikhet i styrning och ledning. Den ska ses som ett stöd för de kommuner, landsting och regioner som utifrån det lokala självstyret har satt som mål att arbeta för ökad jämlikhet. Den handlar om hur en organisation kan utveckla sitt övergripande styr- och ledningssystem för att erbjuda mer jämlika välfärdstjänster inom exempelvis hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten.
100 kr
Antal: 
Artnr:
7164-734-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2016
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar f...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 oc...