Ämnen
God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-180-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-180-8
Utgivningsdag:2014-12-12
Serie:Revision

God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

Info:
Skriften dokumenterar god revisionssed, de goda principer och föredömliga tillvägagångssätt som tillämpas i kommunal revision, som den kan avläsas hösten 2014.

Den behandlar grundläggande frågor som oberoende, helhetssyn, samverkan och kommunikation. Revisionsuppdraget och beskrivning av revisionsprocessen samt grunderna för revisorernas kritik är centrala delar i skriften. 

God sed i kommunal verksamhet avser revisionen i kommuner, landsting och regioner, i kommunala företag samt kommunalförbund och finansiella samordningsförbund.
Köp 5 st eller fler för 125 kr/st
150 kr
Antal: 
Artnr:
7585-180-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering
Rapporten handlar om fullmäktiges ansvarsprövning – vad den är och betyder, v...
Ta kommandot över risk- och väsentlighetsanalysen! : vägen fram till en revisionsplan
Skriften handlar om risk och väsentlighet i kommunal revisionsverksamhet - innebörd och ...
90 kr
Kvalitet i kommunal revision : en inspirations och erfarenhetsskrift
Revisorerna i kommuner och landsting ska genomföra sin granskning så att den leder fram...
Revisorer kommunicerar
Hur kan revisorer arbeta strategiskt med sin kommunikation? Vilka är målgrupperna? Vad ...
100 kr
Andra har också visat intresse för:
Lekmannarevision i praktiken
Lekmannarevisorerna i ett kommunalt aktiebolag har uppdraget att från demokratisk utgång...
150 kr
På den säkra sidan : om intern kontroll för förtroendevalda i kommun och landsting
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och...
100 kr
Ta kommandot över risk- och väsentlighetsanalysen! : vägen fram till en revisionsplan
Skriften handlar om risk och väsentlighet i kommunal revisionsverksamhet - innebörd och ...
90 kr
Kommun-Bas 13 - en normalkontoplan för kommunernas externa redovisning
Kommun-Bas 13 grundar sig till viss del på de bas-standardkonto­planer som företag ...