Ämnen
Finansiell analys i budget och årsredovisning i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (5406)
Utgivningsdag:2016-02-09

Finansiell analys i budget och årsredovisning

Fokus på balanskravsutredning och resultatsutjämningsreserv
Info:
Att i årsbudgetar och i årsredovisningar presentera en analyserande och pedagogisk finansiell analys av en kommun är en angelägen uppgift. Som författare av sådana texter har man att hantera delvis motstridiga önskemål. Dels ska analysen vara professionell och heltäckande, dels ska den vara överskådlig och begriplig för mottagarna av informationen.

Med denna idéskrift vill vi ge inspiration till en fortsatt utveckling av detta ämnesområde. De exempel som här presenteras ska ses som just exempel som kan inspirera, de är inte mallar för hur det ska vara.

Författare till skriften är Hans Petersson och Pierre Donatella, Kommunforskning i Västsverige.
0 kr
Artnr:
5406
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämf...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 oc...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...