Ämnen
Finansiell analys i budget och årsredovisning i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (5406)
Utgivningsdag:2016-02-09

Finansiell analys i budget och årsredovisning

Fokus på balanskravsutredning och resultatsutjämningsreserv
Info:
Att i årsbudgetar och i årsredovisningar presentera en analyserande och pedagogisk finansiell analys av en kommun är en angelägen uppgift. Som författare av sådana texter har man att hantera delvis motstridiga önskemål. Dels ska analysen vara professionell och heltäckande, dels ska den vara överskådlig och begriplig för mottagarna av informationen.

Med denna idéskrift vill vi ge inspiration till en fortsatt utveckling av detta ämnesområde. De exempel som här presenteras ska ses som just exempel som kan inspirera, de är inte mallar för hur det ska vara.

Författare till skriften är Hans Petersson och Pierre Donatella, Kommunforskning i Västsverige.
0 kr
Artnr:
5406
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Ekonomirapporten, oktober 2017
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skat...
100 kr
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med b...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...