Ämnen
Framtidens förvaltare : kompetens för utveckling av offentligt fastighetsföretagande i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7099-567-2)
ISBN-nummer:91-7099-567-2
Utgivningsdag:1996-07-10
Serie:Offentliga fastigheter

Framtidens förvaltare : kompetens för utveckling av offentligt fastighetsföretagande

Info:
Hur kan vi trygga kompetensutvecklingen inom det framtida offentliga fastighetsföretagandet? I denna skrift redovisas en kompetensprofil för framtidens förvaltare av det offentliga lokalbeståndet. Denna utgör en utgångspunkt för föreslagna utbildnings- och utvecklingsinsatser.
Artnr:
7099-567-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Elköpet : upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning
Energikostnaden utgör en väsentlig del av kostnaderna för driften av offentliga ver...
Digital ritningshantering : datorstödd ritningshantering i offentlig fastighetsförvaltning
Fastighetsorganisationerna inom den offentliga sektorn hanterar en mycket stor mängd ritninga...
Fastigheter med kulturskydd : kulturhistoriska byggnader i offentligt fastighetsföretagande - konsekvenser och möjligheter
Att bebyggelse klassas som kulturhistorisk får ekonomiska och organisatoriska konsekvenser f...
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info