Ämnen
Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-411-3)
ISBN-nummer:978-91-7585-411-3
Utgivningsdag:2016-06-30

Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus

Kartläggning av nuläge och förbättringsområden
Info:
Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från individens behov. En god och säker förlossningsvård samt ett hälso- och sjukvårdsystem som är lyhört för kvinnors olika behov är viktiga delar av en jämlik vård. Sveriges hälso- och sjukvård är av hög kvalitet men samtidigt visar denna kartläggning att det finns utmaningar och förbättringsmöjligheter inom förlossningsvården samt annan vård som rör kvinnors hälsa.

Relaterad studie: Stärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården (PDF, nytt fönster)
0 kr
Antal: 
Artnr:
7585-411-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vägledning - ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Denna vägledning från Sveriges Kommuner och Landsting vill bidra till att underl...
50 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner...
40 kr
Patientsäkerhet och arbetsmiljö
Denna vägledning vill bidra till att det systematiska arbetet med patientsäkerhet och ar...
50 kr