Ämnen
Förhindra fusk och oegentligheter i gruppen Upphandling hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-794-8)
ISBN-nummer:978-91-7164-794-8
Utgivningsdag:2012-06-05
Serie:Motverka korruption, Kvalitetssäkrad välfärd

Förhindra fusk och oegentligheter

Info:

En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommunen eller landstinget. Detta får till följd att uppföljning och kontroll av externa leverantörer kommer allt mer i fokus. För att ge stöd i detta arbete tar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fram ett antal skrifter och konkreta verktyg.

Ett delområde i detta arbete handlar om att förebygga och minimera ekonomiska oegentligheter. Köp av verksamhet inom områdena vård och omsorg upplevs i detta sammanhang ofta som mer komplicerat jämfört med kontrollen vid köp av varor eller andra typer av tjänster.

80 kr
Antal: 
Artnr:
7164-794-8
Ingår i samma serie:
Om mutor och jäv - vägledning för anställda i kommuner, landsting och regioner
Om mutor och jäv är en vägledning för anställda inom kommuner, landsting ...
Överenskommelse mellan leverantörer och beställare
SKL, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och flera byggföretag har tagit fram nya gemensamm...
Andra har också visat intresse för:
Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare
Det här är en handbok som kan vara såväl kommunerna som polismyndigheterna...
175 kr
Felavhjälpande underhåll i driftentreprenader
Flera offentliga fastighetsorganisationer köper idag fastighetsdrift på entreprenad. Det...
300 kr
Skulden till underhåll
Ett mycket stort kapital är investerat i kommunal infrastruktur och ska naturligtvis vår...
200 kr
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämf...