Ämnen
Fördjupningsrapport Öppna jämförelser för kollektivtrafiken - Så kan jämförelserna om kollektivtrafiken bli bättre i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-224-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-224-9
Utgivningsdag:2015-02-19
Serie:Öppna jämförelser

Fördjupningsrapport Öppna jämförelser för kollektivtrafiken - Så kan jämförelserna om kollektivtrafiken bli bättre

Info:
I den här fördjupningsrapporten om Öppna jämförelser kollektivtrafik går vi igenom vilka utmaningar som finns för att jämförelserna ska bli bättre. Rapporten kompletterar den första Öppna jämförelser för kollektivtrafik från 2014.

De flesta är överens om att det behövs ett krafttag för att få en mer heltäckande bild av kollektivtrafikens kvalitet och effektivitet. I fördjupningsrapporten för vi ett resonemang utifrån den kunskap och erfarenhet som vi har tagit del av hittills.
0 kr
Antal: 
Artnr:
7585-224-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2012
Denna rapport är den femte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans m...
Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012
I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och ...
140 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2008
Denna rapport är den första i ordningen som SKLpublicerar inom området trygghet och...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar d...
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info