Ämnen
Fastigheter i bolag - steg för steg i bolagisering av kommunal fastighetsförvaltning i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-730-6)
ISBN-nummer:978-91-7164-730-6
Utgivningsdag:2011-11-21

Fastigheter i bolag - steg för steg i bolagisering av kommunal fastighetsförvaltning

Info:
Många kommuner har bolagiserat sin fastighetsförvaltning och ytterligare kommuner överväger att bolagisera. I denna skrift analyseras drivkrafter och förutsättningar för en bolagisering. Vad ska du tänka på vid en bolagisering? Vilka motiv kan det finnas att bolagisera? Hur genomförs en bolagisering? Vad kan vi hitta för lärdomar, erfarenheter och upplevda effekter vid en bolagisering?

Den här skriften är till för att vara ett stöd för dem som överväger att bolagisera sin fastighetsförvaltning. I fokus är ägande och drift av kommunala verksamhetslokaler. Skriften riktar sig till dig som sitter i beslutsfattande ställning som förtroendevald eller tjänsteman.
Köp 5 st eller fler för 125 kr/st
175 kr
Antal: 
Artnr:
7164-730-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Underhållsstrategier : nya synsätt och metoder för underhåll av offentliga byggnader
Vad är underhåll? Vem beslutar om nivån på underhållet? Vilken informatio...
175 kr
Strategier för fastighetsdrift
Denna skrift har till syfte att underlätta för kommuner som står i begrepp att fatt...
175 kr
LOU i lokalanskaffningsprocessen
I många kommuner har frågan väckts om vad regelverket om lokalanskaffning egentlige...
275 kr
Strategier för ökad lokaleffektivitet
Fler äldre, snabb befolkningstillväxt, ökade krav inom skola och omsorg och stora i...
300 kr