Ämnen
Familjehemsvård ur ett barnperspektiv : för lärande och inspiration i ett utvecklingsarbete i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-468-8)
ISBN-nummer:978-91-7164-468-8
Utgivningsdag:2009-09-01

Familjehemsvård ur ett barnperspektiv : för lärande och inspiration i ett utvecklingsarbete

Info:
Svensk familjehemsvård är i förändring. I denna skrift behandlas den positiva utveckling som är på gång och exempel på hur kommunerna bedriver sitt metodarbete. Utgångspunkten är att lyfta fram barnperspektivet och alltid se till barnets bästa. Att lyssna på barnet och att ta hänsyn till dess uppfattningar är den röda tråd som löper genom de olika berättelserna. Syftet med skriften är att ge inspiration och utgöra ett stöd i metod- och kunskapsutvecklingen inom familjehemsvården.
0 kr
Antal: 
Artnr:
7164-468-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Modell för risk och händelseanalys
Modell för risk- och händelseanalys. Systematiskt förbättringsarbete inom Indi...
80 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...