Ämnen
EU i lokalpolitiken i gruppen Internationella frågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-566-1)
ISBN-nummer:978-91-7164-566-1
Utgivningsdag:2010-08-09

EU i lokalpolitiken

Info:

En undersökning av dagordningar från kommuner, landsting och regioner. Hur stor är EU:s påverkan på svenska kommuner, landsting och regioner?

Denna rapport försöker svara på frågan genom att studera dagordningar från fullmäktiges möten. Genom att undersöka hur stor andel av dagordningspunkterna som handlar om frågor som påverkas av regler och beslut från EU, ges en bild av relationen mellan Bryssel och den lokalpolitiska vardagen.

Rapporten vänder sig till alla som är intresserade av hur EU-medlemskapet påverkar Sverige, men också till dem som vill skapa sig en bild av vad som idag formar den svenska politiken på lokal och regional nivå.

Artnr:
7164-566-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämf...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 oc...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...