Ämnen
Erfarenheter av driftentreprenad : diskussionsunderlag i upphandlingsprocesssen i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-131-1)
ISBN-nummer:978-91-7164-131-1
Utgivningsdag:2006-02-28
Serie:Offentliga fastigheter

Erfarenheter av driftentreprenad : diskussionsunderlag i upphandlingsprocesssen

Info:

Det har blivit allt vanligare att offentliga fastighets­organisationer köper förvaltningen på entreprenad, för att effektivisera verksamheten och höja servicekvaliteten. Entreprenad­verksamheten har fått en sådan omfattning och ett sådant innehåll att det nu finns ett bra underlag för en analys av såväl kvalitet som kostnader. Genom en utvärdering av ett antal genomförda entreprenader finns ett omfattande intervjumaterial, som utgör en avstämning av hur offentliga beställare, hyresgäster, entreprenörer och upphandlings­konsulter ser på upphandlad fastighetsdrift våren 2006.

Denna skrift presenterar ett diskussionsunderlag som kan användas som inspirationskälla i upphandlingsprocessen, oavsett om det är första gången eller syftet är att utveckla den egna befintliga processen.

Skriften vänder sig i huvudsak till tjänstemän och politiker i offentliga fastighetsorganisationer som kontinuerligt arbetar med, eller precis ska börja arbeta med konkurrensutsättning av fastighetsdrift.

Ladda ner Läs
Artnr:
7164-131-1
Ingår i samma serie:
Framtidens förvaltare : kompetens för utveckling av offentligt fastighetsföretagande
Hur kan vi trygga kompetensutvecklingen inom det framtida offentliga fastighetsföretagandet? ...
Elköpet : upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning
Energikostnaden utgör en väsentlig del av kostnaderna för driften av offentliga ver...
Digital ritningshantering : datorstödd ritningshantering i offentlig fastighetsförvaltning
Fastighetsorganisationerna inom den offentliga sektorn hanterar en mycket stor mängd ritninga...
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info