Ämnen
Energi och klimat : positionspapper i gruppen Miljö hos SKL Fastigheter och Service AB (5140)
Utgivningsdag:2008-06-10

Energi och klimat : positionspapper

Info:

En av dagens främsta utmaningar, såväl globalt som lokalt, är att radikalt minska vår klimatpåverkan samtidigt som samhällets energiförsörjning tryggas. Kommuner, ; landsting och regioner spelar viktiga roller och gör betydande insatser i energi- och klimatarbetet. Där finns också en tydlig politisk vilja att öka de egna insatserna och att bidra till effektiva samarbeten.

Detta positionspapper redovisar synen på energi- och klimatpolitiken inom Sveriges Kommuner och Landsting. Positionspappret antogs av förbundets styrelse i maj 2008 som underlag för kontakter och överläggningar med regeringskansliet och andra parter. Det kan även utgöra ett stöd till medlemmarna i deras arbete. ;    Förbundet vill se ökade satsningar på miljöanpassad, trygg och konkurrenskraftig energiförsörjning, effektiv användning av energi, kollektivtrafik och ett effektivt och hållbart transportsytem, klimatanpassad samhällsplanering, offentlig upphandling samt ökat medborgarengagemang. Förbundet vill framhålla vikten av att inkludera den lokala och regionala politiska nivån i klimatpolitiken. Det är avgörande att staten stödjer kommuner, landsting och regioner i deras arbete och tar sin del av ansvaret för infrastruktur, kunskapsunderlag, lagstiftning och andra styrmedel.

Artnr:
5140
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr