Ämnen
Ekonomirapporten i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-077-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-077-1
Utgivningsdag:2015-10-08
Serie:ISSN 1653-0853

Ekonomirapporten

Oktober 2015
Info:
I höstens ekonomirapport 2015 konstateras att det ekonomiska läget är fortsatt bekymmersamt i många kommuner och nästan alla landsting. Allt fler äldre, snabb befolkningstillväxt samt ökade kostnader och investeringsbehov gör att sektorns ekonomi är i ett svårt läge.

I den här rapporten tittar vi särskilt på de ökade kostnader som följer av bemanningsproblem i vården. Vi beskriver även de problem vi kan se med den statliga styrningen och riktade statsbidrag i den kommunala sektorn. Särskilt tydligt är detta på skolans område.
Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Aktuellt material om Ekonomirapporten hittar du på skl.se
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-077-1
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
Ekonomirapporten
Rapporten beskriver hur flyktingmottagandet fördelar sig mellan kommunerna, investeringar, or...
100 kr
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Andra har också visat intresse för:
Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster
Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina h...
300 kr
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning&#...
100 kr
Rektor - möjligheternas chefsjobb
Ett omöjligt uppdrag som ingen vill ha, få söker till och många säger u...
80 kr
Fall och fallskador: Åtgärder för att förebygga
I Sverige vårdas över 70 000 personer per år på sjukhus på grund av fall....
50 kr