Ämnen
Ekonomirapporten i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-077-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-077-1
Utgivningsdag:2015-10-08
Serie:ISSN 1653-0853

Ekonomirapporten

Oktober 2015
Info:
I höstens ekonomirapport 2015 konstateras att det ekonomiska läget är fortsatt bekymmersamt i många kommuner och nästan alla landsting. Allt fler äldre, snabb befolkningstillväxt samt ökade kostnader och investeringsbehov gör att sektorns ekonomi är i ett svårt läge.

I den här rapporten tittar vi särskilt på de ökade kostnader som följer av bemanningsproblem i vården. Vi beskriver även de problem vi kan se med den statliga styrningen och riktade statsbidrag i den kommunala sektorn. Särskilt tydligt är detta på skolans område.
Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Aktuellt material om Ekonomirapporten hittar du på skl.se
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-077-1
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Öppna jämförelser Grundskola - 2016
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ...
150 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr