Ämnen
Ekonomirapporten, april 2015 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-074-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-074-0
Utgivningsdag:2015-04-29
Serie:ISSN 1653-0853, Ekonomirapporten

Ekonomirapporten, april 2015

Info:
Rapporten beskriver hur flyktingmottagandet fördelar sig mellan kommunerna, investeringar, orsakerna till de senaste årens skattehöjningar i landstingen och deras utmaningar. Det finns stora vinster att göra med nya former för omhändertagande av de mest sjuka äldre.

Sektorns resultat landar på cirka 11 miljarder kronor för 2015. Det motsvarar 1,5 % av skatter och bidrag. Det positiva resultatet förklaras till stor del av engångstillskott i form av återbetalda premier från AFA Försäkring med totalt 5 mdkr.

Beställ eller ladda ner rapporten gratis.
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-074-0
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Ekonomirapporten
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet ...
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr