Ämnen

Ekonomi

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla
Mosaik - en kalkylmodell som underlättar beslut om tidiga insatser för barn och unga
Mosaik är en kalkylmodell för att beräkna de sammantagna kostnaderna för tidi­ga insatser till barn och unga. Modellen är tänkt att användas i ett verksamhets&...
The Economy Report. October 2012
– On Swedish Municipal and County Council Finances ; is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the present econ...
Kommunernas moms: ett häfte om kommunkontosystemet 2010
Syftet med detta häfte är att göra en översiktlig genomgång av kompensations­systemet för kommunernas ingående moms, det så kallade kommunkontosystemet...
Jäv och beroende - Enkät om miljö och hälsoskydd i kommunerna 2011
Sveriges Kommuner och Landsting undersöker ungefär vart fjärde år kostnadstäckningsgraden inom miljö- och hälsoskyddet och hur kommunerna har valt att organisera ...
Om mutor och jäv - vägledning för anställda i kommuner, landsting och regioner
Om mutor och jäv är en vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Den...
Fem intressanta kommuner 2011
För femte gången har utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun delats ut av instiftarna till priset: Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, Kommunal, SACO, TCO, Dagens Sam...
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances :  may 2009.
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (salar). In it we deal with the pr...
Ekonomirapporten : om kommuners och landstings ekonomi : oktober 2009
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landsting­ens ekonomi är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som kommer ut två gånger per år. I den behandlar v...
Självkostnadskalkylering : vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem
Sveriges kommuner och Landsting har gett Ola Eriksson, Föreningen Sveriges kommunalekonomer, i uppdrag att ta fram ett material som ska kunna vara till stöd för er som ska upprät...
Fem intressanta kommuner 2009
"För fjärde gången har utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun delats ut av instiftarna till priset: Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, LO, SACO, KPMG, Dagens s...
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances : october 2009
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the pr...
Framtidens utmaning : välfärdens långsiktiga finansiering
Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser år 2035 med dagens finansieringssystem motsvarar 13 kronor i kommunalskatt. Men dessa 13 kronor är ingen e...
Egenregi i valfrihetssystem: en studie av framgångsfaktorer för verksamhet i kommunal regi
Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner. Mycket kraft läggs ner på att utarbeta förfrågningsunderlag och ersättningssystem. Att utveckla samarbetet med privata v&#...
Avgifter i kommuner och landsting
Programberedningen representerar Sveriges Kommuner och Landsting och den lokala nivån för de sju riksdagspartierna. Vi är alla eniga om att finansieringen av välfärdstj&aum...
Ekonomirapporten :  om kommuners och landstings ekonomi : maj 2010
Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Den ges ut...
Vad kostar verksamheten i din kommun? :  bokslut 2009
I boken "Vad kostar verksamheten i Din kommun?" beskriver vi 2009 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att jämföra...
The Economy Report. On Swedish municipal and County council finances - December 2010
The Economy Report. is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the present economic situ­ation and developments in...
Brukartid ett effektiviseringsverktyg: Erfarenheter och framtid
Ökad effektivitet har varit ett prioriterat område för SKL under 2010. Under den rubriken har några strategiska områden bedömts som särskilt viktiga. Exempelvis...
Jakten på effektivitet: Några exempel på mod och metod
Att bedriva den kommunala verksamheten så effektivt som möjligt är en utmaning som man ständigt arbetar med i de kommunala styrsystemen. Runt om i landet finns det många exe...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2010 - verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i lands­­tingen, regionerna och Gotlands kommun. I denna rapport redovisas...
The Economy Report. On Swedish Municipal and County council finances - May 2011
The Economy Report – On Swedish Municipal and County council finances ; is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal wi...
Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2010
I boken Vad kostar verksamheten i Din kommun? beskriver vi 2010 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att jämföra o...
The Economy Report - October 2011
The Economy report is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the present economic situ­ation and developments in ...
Kommuners och landstings pensionsskuld - ekonomi, hantering och redovisning
Kommuner och landsting har god kunskap om pensionsskulden och strategier för att hantera denna. Kommunerna menar själva att pensionsskulden är belastande men hanterbar för den ko...
Kommun-Bas 13 - en normalkontoplan för kommunernas externa redovisning
Kommun-Bas 13 grundar sig till viss del på de bas-standardkonto­planer som företag använder för sin affärs­redo­visning. ;
Kontoplanen har anpassats efter d...
Ekonomirapporten. Om kommuners och landstings ekonomi: april 2012
Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Den ges ut...
Vad kostar verksamheten i din kommun - bokslut 2011
I boken Vad kostar verksamheten i Din kommun? beskriver vi 2011 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att jämföra o...
The Economy Report. April 2012
The Economy Report is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions. In it we deal with the present economic situation and developments in municipalitie...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2011
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i lands­­tingen och regionerna. I denna rapport redovisas statistik avseen...
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla