Ämnen

Ekonomi

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  |  Visa alla
Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning
Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i denna skrift ett underlag som stöd vid taxesättning av kommunernas verksamhet inom miljöbalkens område. Förslaget bygger p&ari...
KPP Psykiatri Mycket mer än kostnad per patient
I denna rapport visar vi exempel på analyser som kan vara till nytta vid verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och resursfördelning inom psykiatrin. Vår förhoppni...
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi - December 2010
Kalkylerna (avslutades den 2 december) sträcker sig fram till år 2015. Resultaten för sektorn år 2009 och 2010 tillhör de bästa på många år, trots f...
Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2009 - jämförelsetal för verksamhet och ekonomi för hälso- och sjukvården
I rapporten görs jämförelser av kostnader och prestationer. Jämförelsetalen redovisas bland annat i diagramform där respektive huvudman kan få en översiktlig...
Hushållning i lagens namn : att sköta ekonomin  med mål, uppföljning och åtgärder
Med utgångspunkt från förändringar i kommunallagens ekonomikapitel diskuteras i denna skrift tillämpning och innebörd av denna lag med fokus på några av n...
Utveckling av lokala välfärdsbokslut: en modell för styrning och uppföljning
Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Statens folkhälsoinstitut och 17 kommuner och landsting, har vidareutvecklat lokala välfärdsbokslut så att modellen tar utg&arin...
« Föregående  1..  2  3  4  5  |  Visa alla