Ämnen
Egenregi i valfrihetssystem: en studie av framgångsfaktorer för verksamhet i kommunal regi i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-528-9)
ISBN-nummer:978-91-7164-528-9
Utgivningsdag:2010-05-18

Egenregi i valfrihetssystem: en studie av framgångsfaktorer för verksamhet i kommunal regi

Info:
Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner. Mycket kraft läggs ner på att utarbeta förfrågningsunderlag och ersättningssystem. Att utveckla samarbetet med privata vårdgivare har blivit en viktigare fråga. Men vad händer med den verksamhet som drivs av kommunen och som ska börja konkurrera med privata leverantörer på samma villkor?

Sveriges Kommuner och Landsting har gett konsulten Lars Olov Lernberg i uppdrag att intervjua personal från fem framgångsrika kommuner på tre nivåer: förvaltningsledning, ”affärsområdesledning” och enhetspersona. Studien visar orsakerna till att kommunerna lyckats så väl.
0 kr
Artnr:
7164-528-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info