Ämnen
Effektivisering av arbete med Händelseanalys i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-489-2)
ISBN-nummer:978-91-7585-489-2
Utgivningsdag:2017-09-26

Effektivisering av arbete med Händelseanalys

Info:
Skriften är en översättning och bearbetning utav valda delar ur ”RCA² – Improving Root Cause Analyses and Actions to Prevent Harm”, framtagen av NPSF (National Patient Safety Foundation) i USA. Syftet är att komplettera den svenska handboken i Risk- och Händelseanalys, med resultat från den senaste internationella utvecklingen.
0 kr
Artnr:
7585-489-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr