Ämnen
E-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006-2007 i gruppen E-samhället hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-328-5)
ISBN-nummer:978-91-7164-328-5
Utgivningsdag:2008-02-21

E-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006-2007

Delrapport 2
Info:
"Samtliga kommuner inbjöds mars 2006 och i juni 2007 att delta i en webbaserad undersökning om ”hur man ligger till i förändringsarbetet mot en modern förvaltning”. Inbjudan skickades till samtliga kommunchefer och 153 kommuner svarade på enkäten 2006. I juni 2007 upprepades enkäten med samma frågeställningar. 147 kommuner svarade, varav 97 också hade svarat 2006. 202 av landets 290 kommuner svarat något eller båda åren. ; I denna andra delrapport redovisas de sammanlagda svaren från de båda mätningarna och ges ett nuläge av e-förvaltningsutvecklingen hos dessa. Rapporten innehåller dessutom intervjuer med respondenterna i Botkyrka, Bromölla och Skellefteå, tre kommuner som svarat vid bägge undersökningstillfällena. ; Med återkommande enkäter blir det möjligt att mäta e-förvaltningsutvecklingen över tiden hos Sveriges kommuner."
0 kr
Artnr:
7164-328-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Ekonomirapporten, maj 2017
Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i ...
100 kr
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016
För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen...
150 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...