Ämnen
E-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006-2007 i gruppen E-samhället hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-328-5)
ISBN-nummer:978-91-7164-328-5
Utgivningsdag:2008-02-21

E-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006-2007

Delrapport 2
Info:
"Samtliga kommuner inbjöds mars 2006 och i juni 2007 att delta i en webbaserad undersökning om ”hur man ligger till i förändringsarbetet mot en modern förvaltning”. Inbjudan skickades till samtliga kommunchefer och 153 kommuner svarade på enkäten 2006. I juni 2007 upprepades enkäten med samma frågeställningar. 147 kommuner svarade, varav 97 också hade svarat 2006. 202 av landets 290 kommuner svarat något eller båda åren. ; I denna andra delrapport redovisas de sammanlagda svaren från de båda mätningarna och ges ett nuläge av e-förvaltningsutvecklingen hos dessa. Rapporten innehåller dessutom intervjuer med respondenterna i Botkyrka, Bromölla och Skellefteå, tre kommuner som svarat vid bägge undersökningstillfällena. ; Med återkommande enkäter blir det möjligt att mäta e-förvaltningsutvecklingen över tiden hos Sveriges kommuner."
0 kr
Artnr:
7164-328-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämf...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 oc...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...