Ämnen
Driftig konkurrens : utvärdering av konkurrensutsatt fastighetsdrift vid Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7099-579-6)
ISBN-nummer:91-7099-579-6
Utgivningsdag:1996-09-05
Serie:Offentliga fastigheter

Driftig konkurrens : utvärdering av konkurrensutsatt fastighetsdrift vid Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum

Info:
Konkurrensutsättning är en metod för effektivisering som prövats i offentliga verksamheter under senare år. Denna skrift bygger på en studie av den konkurrensutsättning som sedan 1993 -genomförts av Locum AB, det bolag som förvaltar Stockholms läns landstings fastigheter. Utvärderingen visar att kostnaderna för skötsel och förebyggande underhåll har minskat, med bibehållen kvalitet och service till primär verksamhet. Minskningarna är betydande och är av storleksordningen 20-30 procent. En annan påtaglig effekt är att konkurrensutsättningen medverkat till en allmän ökning av effektiviteten, även för de objekt som inte konkurrensutsatts.
Artnr:
7099-579-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Framtidens förvaltare : kompetens för utveckling av offentligt fastighetsföretagande
Hur kan vi trygga kompetensutvecklingen inom det framtida offentliga fastighetsföretagandet? ...
Elköpet : upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning
Energikostnaden utgör en väsentlig del av kostnaderna för driften av offentliga ver...
Digital ritningshantering : datorstödd ritningshantering i offentlig fastighetsförvaltning
Fastighetsorganisationerna inom den offentliga sektorn hanterar en mycket stor mängd ritninga...
Fastigheter med kulturskydd : kulturhistoriska byggnader i offentligt fastighetsföretagande - konsekvenser och möjligheter
Att bebyggelse klassas som kulturhistorisk får ekonomiska och organisatoriska konsekvenser f...
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info