Ämnen
Dialoger och överenskommelser med civilsamhället i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-113-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-113-6
Utgivningsdag:2014-06-12

Dialoger och överenskommelser med civilsamhället

Info:
Lokala och regionala dialogprocesser och överenskommelser med det civila samhället har ökat i utbredning under senare år.

Denna rapport förmedlar erfarenheter från åtta kommuners dialogprocesser och hur lokala överenskommelser och policydokument kan utformas i samverkan mellan kommunen och det lokala civilsamhället. I skriften får vi ta del av konkreta resultat av överenskommelserna. Hur förtroende och hållbara relationer utvecklas och hur nya innovativa lösningar på samhällsutmaningar ser dagens ljus. Ledande kommunpolitiker berättar om sina drivkrafter och ambitioner med samverkan med civilsamhället och tjänstemän vittnar om hur arbetet och organiseringen av samverkan går till.
Artnr:
7585-113-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info