Ämnen
Den politiska viljan och verksamheten : en studie av de politiska beslutens inverkan på verksamheten i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-492-3)
ISBN-nummer:978-91-7164-492-3
Utgivningsdag:2009-11-26

Den politiska viljan och verksamheten : en studie av de politiska beslutens inverkan på verksamheten

Info:

Genom studier av styrdokument och intervjuer identifieras situationer där det finns skillnad mellan politiska beslut och verksamhet. Diskussion förs kring orsaker till skillnaderna och tänkbara sätt att förbättra styrningen.

Målet är att rapporten kan bli ett bra underlag för samtal om styrningen i den egna organisationen.

Artnr:
7164-492-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...