Ämnen
Den politiska viljan och verksamheten : en studie av de politiska beslutens inverkan på verksamheten i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-492-3)
ISBN-nummer:978-91-7164-492-3
Utgivningsdag:2009-11-26

Den politiska viljan och verksamheten : en studie av de politiska beslutens inverkan på verksamheten

Info:

Genom studier av styrdokument och intervjuer identifieras situationer där det finns skillnad mellan politiska beslut och verksamhet. Diskussion förs kring orsaker till skillnaderna och tänkbara sätt att förbättra styrningen.

Målet är att rapporten kan bli ett bra underlag för samtal om styrningen i den egna organisationen.

Artnr:
7164-492-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Ekonomirapporten, oktober 2017
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skat...
100 kr
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med b...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...