Ämnen

Demokratifrågor

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  ..5  Nästa »  |  Visa alla
Makten över kommunerna : forskning om självstyrelse, hierarkier och nätverk
Den kommunala självstyrelsen handlar om makten över kommunen. Har kommuner och landsting det handlingsutrymme som krävs för att tillgodose de egna kommuninvånarnas intressen...
Lyssna och lyssna igen : medborgardialoger i fem kommuner : metoder och erfarenheter i arbetet med medborgardialoger för att stärka demokratin och öka effektiviteten i verksaheten
2006 startade SKL projekt Medborgardialog. Syftet är att stödja kommunerna och landstingens arbete med att stärka den medborgerliga förankringen. Som en del i projektet startades...
Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter : en utmaning för kommuner, landsting och regioner : dokumentation från seminarium 6 oktober 2008
Det formella ansvaret för genomförandet av mänskliga rättigheter ligger på nationell nivå. Men det är på lokal och regional nivå som många av rä...
Verktygslåda till kommunernas kvalitet i korthet : version 2
Detta är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämf...
150 kr
11 tankar om medborgardialog i styrning
Vårt demokratiska samhälle står inför olika utmaningar med ett minskat förtroende för politiska institutioner, ojämt valdeltagande och ett minskat intresse f&oum...
« Föregående  1  2  3  4  ..5  Nästa »  |  Visa alla